test2 La Millou - Regulamin promocji test

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „2+1 ZA 1 GR W LA MILLOU”

 

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „2+1 za 1 gr w La Millou” (dalej: „Promocja”) jest właściciel marki La Millou Parent’s Pride Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-997), ul. Ruczaj 89, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 383843; NIP: 5213597935; REGON: 142867170; kapitał zakładowy 5.050,00 zł. (dalej: „Organizator”).

 2. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Promocji.

 3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach https://en.lamillou.com/shipping i przeznaczona jest dla konsumentów dokonujących zamówienia w sklepie stacjonarnym La Millou znajdującym się w Warszawie, ul. Klimczaka 1 (dalej: „Showroom”) lub w sklepie internetowym www.lamillou.com  oraz https://en.lamillou.com/ (dalej: „e-sklep”).

 4. Promocja trwa od 1 lutego 2019 r. do jej odwołania, które nastąpi najwcześniej 6 lutego 2019 r. lub z momentem wyczerpania zapasów, o ile stanie się to przed 6 lutego 2019 r. w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji. Organizator może postanowić o kontynuowaniu Promocji po dniu 6 lutego 2019 r. aż do czasu wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją. W przypadku zakończenia, jak i kontynuowania Promocji Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez zamieszczenie stosownej informacji lub aneksu do Regulaminu w e-sklepie oraz ewentualnie na materiałach promocyjnych w Showroomie. Przed przystąpieniem do zakupów przy wykorzystaniu oferty promocyjnej należy najpierw zweryfikować, czy Organizator nie zamieścił stosownych informacji o jej zakończeniu poprzez zapytanie kierowane do pracownika Showroomu w przypadku zakupów w Showroomie bądź w przypadku zakupów w e-sklepie poprzez weryfikację zmian po kliknięciu w zakładkę „Regulaminy promocji” na dole strony lub po kontakcie mailowym: bok@lamillou.com

 5. Promocja obejmuje produkty marki La Millou dostępne pod adresami: https://lamillou.com/shop/akcesoria-na-zime  https://www.lamillou.com/shop/mufki-do-wozka-1 https://www.lamillou.com/shop/torba-shopper-bag (dalej: „Produkty promocyjne”).

 6. Aby skorzystać z Promocji należy zakupić zestaw 3 Produktów promocyjnych (dalej: „Zestaw”). Cena najtańszego z wybranych Produktów promocyjnych zostanie obniżona do kwoty 1 gr. Jeśli w koszyku wszystkie Produkty promocyjne będą miały tę samą wartość bądź dwa tańsze Produkty promocyjne będą miały równą wartość, Organizator obniży cenę wyłącznie jednego Produktu promocyjnego.

 7. W skład Zestawu mogą wchodzić dowolne Produkty promocyjne. Produkty promocyjne w obrębie Zestawu mogą się powtarzać.

 8. Liczba Zestawów dostępnych na jednym paragonie jest dowolna. Promocja ma zastosowanie  dla każdego Zestawu, działając jednak w ten sposób, że w przypadku kilku Zestawów kupowanych w ramach jednego zakupu, obniżana zostaje cena tylu kolejno najtańszych Produktów promocyjnych, ile Zestawów obejmuje zakup.

 9. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami dostępnymi w Showroomie lub e-sklepie.

 10. Aby skorzystać z Promocji uczestnik, dokonujący zakupu w e-sklepie, po umieszczeniu Zestawu w koszyku, powinien przed finalizacją transakcji zaznaczyć chęć skorzystania z Promocji poprzez kliknięcie w odpowiednie pole umieszczone obok nazwy Promocji. Aby skorzystać z Promocji dokonując zakupów w sklepie stacjonarnym, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę przed dokonaniem zapłaty za zakup.

 11. W przypadku zakupu dokonywanego w Showroomie uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zwrotu zakupionego Zestawu ani poszczególnych Produktów Promocyjnych.

 12. W przypadku zakupu dokonywanego w e-sklepie uczestnik Promocji jest zgodnie z odrębnymi przepisami i Regulaminem e-sklepu dostępnym na www.lamillou.com/regulamin uprawniony do odstąpienia od zakupu Zestawu jednakże wyłącznie pod warunkiem, iż odstępuje on od zakupu wszystkich Produktów Promocyjnych objętych Zestawem. Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od zakupu jednostkowych Produktów Promocyjnych objętych Zestawem.

 13. Przepisy Regulaminu nie ograniczają praw uczestników wynikających z prawa rękojmi.

 14. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych ani w liczbie przekraczającej normalne potrzeby jednego gospodarstwa domowego.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta w formie e-mail bok@lamillou.com Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej wpłynięcia do Organizatora, przesyłając odpowiedź w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego wiadomość napisał adresat.

 16. Administratorem danych osobowych podmiotów składających reklamację w związku z zakupem i korzystaniem z Promocji jest Organizator. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych podmiotów składających reklamację znajduje się w polityce prywatności dostępnej na https://www.lamillou.com/polityka-prywatnosci bądź u obsługi Showroomu.

 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w zakresie nienaruszającym praw nabytych przez uczestników Promocji. Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w formie pisemnej na podstawie aneksu. Aneks udostępniony zostanie na stronie www.lamillou.com/regulaminy a informacja o zmianie zasad Promocji dostępna będzie również u obsługi Showroomu.

Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com